Тетяна Куліш

Тетяна Куліш

Спеціалізація:

харчова промисловість, плоди та овочі


Кандидат економічних наук, економіка та управління підприємствами (за видами економічних наук), Сумський національний аграрний університет. МІПК Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за спеціальністю «Маркетинг», кваліфікація спеціаліста. Таврійська державна агротехнічна академія (м. Мелітополь), спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація магістра. Таврійська державна агротехнічна академія (м. Мелітополь), спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація спеціаліста. Таврійська державна агротехнічна академія (м. Мелітополь), спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація бакалавра.
Понад 15 років викладацької діяльності в університеті, значний досвід керівництва науковою тематикою, магістерськими та науковими дослідженнями. Досвід маркетингових досліджень споживчих та промислових ринків, формування моделі поведінки споживачів на ринках Значний досвід підготовки підсумкових звітів і презентації результатів дослідження.
Автор більше 100 наукових і навчальних публікацій, у т.ч. 2 навчальних посібників, понад 100 статей у фахових та періодичних виданнях України та за її межами.