Микола Барановський

Микола Барановський

Спеціалізація:

регіональний розвиток та регіональна політика, розвиток аграрного сектора та сільських територій, територіальна організація галузей сфери послуг, регіональні особливості соціальних проблем України (бідність, злочинність, депопуляція); розвиток бізнес-об'єднань, комерціалізація університетських досліджень


Доктор географічних наук (економічна та соціальна географія), професор.
Автор 300 наукових, науково-практичних і навчально-методичних публікацій, серед яких шість монографій, у т.ч. одна одноосібна («Наукові засади суспільно-географічного вивчення сільських депресивних територій України, Ніжин, 2009), п’ять колективних за його участю («Чернігівщина: природа, населення, господарство», Ніжин, 2000; «Сільські депресивні території Полісся: особливості розвитку та санації», Ніжин, 2010; «Сталий розвиток та безпека агропродовольчої сфери України в умовах глобалізаційних викликів», Одеса, 2012; «Национальная и региональная экономика: текущие проблемы Восточной Европы», Люблин, 2013; «Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін», Київ, 2017). Опублікував близько 125 статей в географічних та економічних наукових виданнях і збірниках наукових праць.
Був автором та відповідальним виконавцем проекту «Депресивні аграрні території Полісся: особливості розвитку та санації». Брав участь у виконанні кількох наукових проектів: «Еколого-економічне районування України», «Природокористування у народногосподарському комплексі України: теорія, методологія, практика».