Наталія Алєшугіна

Наталія Алєшугіна

Спеціалізація:

туристичні ресурси та туристична індустрія України, сільський туризм, в’їзний туризм, збереження, охорона та використання в туризмі архітектурної спадщини


Кандидат економічних наук (розміщення продуктивних сил та регіональна економіка), доцент.
Автор 65 наукових публікацій, з них 7 монографій, у т.ч. одна одноосібна («Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку»), 30 наукових статей та науково-популярне ілюстроване видання «Чернігівське узороччя: краса, що зникає».
Була автором та керівником проекту щодо збереження та порятунку автентичної дерев’яної архітектури Чернігова,  що виконувався за підтримки Британської Ради (British Council). Керувала написанням колективних навчальних посібників («В’їзний туризм», «Туристичне країнознавство в таблицях і схемах», «Туристичні ресурси України: конспект лекцій», «Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства»).
Стажувалась у Варшавському університеті в рамках Літньої школи з регіонального та місцевого розвитку (проект LARGIS).